Manylion cyswllt

Lis Puw (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Llangywer
Bedw Gwynion
Llanuwchllyn
Y Bala, Gwynedd
LL23 7TW

01678 540654
07896 964120

lis_puw@hotmail.co.uk