Manylion cyswllt

Carys Haf Jones (Clerk)

Clerc Cyngor Cymuned Maentwrog
4 Heol Bowydd
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3HL

01766 832442
07900 154947

carys_haf@yahoo.co.uk