Manylion cyswllt

Cynghorydd Dafydd Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Gill German

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Julie Fallon

(Ni roddir cyfeiriad)

Councillor Mared Eastwood

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Phil Wynn

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Beca Brown

Swyddfa Gr┼Áp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Beca Brown fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Beca Brown fel ffeil CSV

cynghorydd.becabrown@gwynedd.llyw.cymru

Dylan Davies

(Ni roddir cyfeiriad)

Delyth Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

Jennie Downes

(Ni roddir cyfeiriad)

Marc Berw Hughes

(Ni roddir cyfeiriad)