Manylion cyswllt

Councillor Neville Evans

(Ni roddir cyfeiriad)

Councillor John Ifan Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Councillor Ken Taylor

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Dafydd Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

Councillor Jeff Evans

(Ni roddir cyfeiriad)

Councillor Robert Llewelyn Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Robin Wyn Williams

(Ni roddir cyfeiriad)

Dafydd Davies

Swyddfa Gr┼Áp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dafydd Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dafydd Davies fel ffeil CSV

cynghorydd.dafydddavies@gwynedd.llyw.cymru

June Jones

Glan Meirion
Nantmor
Caernarfon
Gwynedd

07534946950

Lawrlwythwch manylion cyswllt June Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt June Jones fel ffeil CSV

Cynghorydd.JuneJones@gwynedd.llyw.cymru

Dafydd Meurig

Isfryn
Llanllechid
Bethesda
Gwynedd
LL57 3LB

07765 400140

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dafydd Meurig fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dafydd Meurig fel ffeil CSV

cynghorydd.dafyddmeurig@gwynedd.llyw.cymru

Paul John Rowlinson

Crud yr Awel
Lon Newydd Coetmor
Bethesda
LL57 3DT

01248 605 365
07949 034967

Lawrlwythwch manylion cyswllt Paul John Rowlinson fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Paul John Rowlinson fel ffeil CSV

Cynghorydd.PaulRowlinson@gwynedd.llyw.cymru

Rhys Tudur

2 Ty Engan
Chwilog
Pwllheli
LL53 6PL

07825129737

Lawrlwythwch manylion cyswllt Rhys Tudur fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Rhys Tudur fel ffeil CSV

Cynghorydd.RhysTudur@gwynedd.llyw.cymru

Anne Lloyd-Jones

Hendy
Tywyn
Gwynedd
LL36 9RU

01654 710457

Lawrlwythwch manylion cyswllt Anne Lloyd-Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Anne Lloyd-Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.annelloydjones@gwynedd.llyw.cymru

Gruffydd Williams

3 Llys Llywelyn
Nefyn
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6JF

07985480410

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gruffydd Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gruffydd Williams fel ffeil CSV

cynghorydd.gruffyddwilliams@gwynedd.llyw.cymru