Manylion cyswllt

Huw Wyn Jones

62 Ffordd Garth Uchaf
Bangor
Gwynedd
LL57 2SS

01248 351 331
07776 132277

Lawrlwythwch manylion cyswllt Huw Wyn Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Huw Wyn Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.huwwynjones@gwynedd.llyw.cymru