Manylion cyswllt

Jina Gwyrfai

Hyfrydle
Trefor
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5HN

01286 660546

Lawrlwythwch manylion cyswllt Jina Gwyrfai fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Jina Gwyrfai fel ffeil CSV

Cynghorydd.JinaGwyrfai@gwynedd.llyw.cymru

Iwan Huws

36 Hen Gei Llechi
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4PB

01248671444

Lawrlwythwch manylion cyswllt Iwan Huws fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Iwan Huws fel ffeil CSV

Cynghorydd.IwanHuws@gwynedd.llyw.cymru

Dawn Lynne Jones

Swyddfa Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

01286 674425

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dawn Lynne Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dawn Lynne Jones fel ffeil CSV

Cynghorydd.DawnLynneJones@gwynedd.llyw.cymru

Dewi Jones

Swyddfa Plaid Cymru Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

07580334554

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dewi Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dewi Jones fel ffeil CSV

Cynghorydd.DewiJones@gwynedd.llyw.cymru

Elwyn Jones

Fferm Tan y Weirglodd
Waun Pentir
Rhiwlas
Bangor
LL57 4EH

01248 354264
07936 545645

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elwyn Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Elwyn Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.elwynjones@gwynedd.llyw.cymru

Gareth Tudor Jones

Rhandir
Lon yr Eglwys
Morfa Nefyn
Pwllheli
LL53 6AR

01758 721 473
07768 183 118

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Tudor Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gareth Tudor Jones fel ffeil CSV

cynghorydd.garethjones@gwynedd.llyw.cymru

Gwilym Jones

Cysgod y Coed
1 Y Golff
Morfa Bychan
Porthmadog
LL49 9UY

07494307201

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gwilym Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gwilym Jones fel ffeil CSV

Cynghorydd.GwilymJones@gwynedd.llyw.cymru

Olaf Cai Larsen (Is-Gadeirydd)

Bronwylfa
Ffordd y Gogledd
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BE

01286676026
07795 230 072

Lawrlwythwch manylion cyswllt Olaf Cai Larsen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Olaf Cai Larsen fel ffeil CSV

cynghorydd.cailarsen@gwynedd.llyw.cymru

Beth Lawton (Cadeirydd)

22 Maeshyfryd
Bryncrug
Tywyn
Gwynedd
LL36 9PS

01654 711851
07747443619

Lawrlwythwch manylion cyswllt Beth Lawton fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Beth Lawton fel ffeil CSV

cynghorydd.bethanwynlawton@gwynedd.llyw.cymru

Dewi Owen

Esgairgyfela
Aberdyfi
Gwynedd
LL35 0SP

01654 767267
07866 201803

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dewi Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dewi Owen fel ffeil CSV

cynghorydd.dewiowen@gwynedd.llyw.cymru

Gwynfor Owen

Gwyndeb
Berthen Gron
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6NP

01766 771849

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gwynfor Owen fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Gwynfor Owen fel ffeil CSV

cynghorydd.gwynforowen@gwynedd.llyw.cymru

John Pughe Roberts

Cerddin
Llanymawddwy
Machynlleth
SY20 9AJ

01650 531234
07713 165941

Lawrlwythwch manylion cyswllt John Pughe Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt John Pughe Roberts fel ffeil CSV

cynghorydd.johnpugheroberts@gwynedd.llyw.cymru

Richard Glyn Roberts

Sgubor Feilir
Abererch
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6YH

07946138384

Lawrlwythwch manylion cyswllt Richard Glyn Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Richard Glyn Roberts fel ffeil CSV

Cynghorydd.RichardGlynRoberts@gwynedd.llyw.cymru

Huw Rowlands

Y Goeden Eirin
Dolydd
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EF

07957 513 227

Lawrlwythwch manylion cyswllt Huw Rowlands fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Huw Rowlands fel ffeil CSV

Cynghorydd.HuwRowlands@gwynedd.llyw.cymru

Paul John Rowlinson

Crud yr Awel
Lon Newydd Coetmor
Bethesda
LL57 3DT

01248 605 365
07949 034967

Lawrlwythwch manylion cyswllt Paul John Rowlinson fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Paul John Rowlinson fel ffeil CSV

Cynghorydd.PaulRowlinson@gwynedd.llyw.cymru

Rhys Tudur

2 Ty Engan
Chwilog
Pwllheli
LL53 6PL

07825129737

Lawrlwythwch manylion cyswllt Rhys Tudur fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Rhys Tudur fel ffeil CSV

Cynghorydd.RhysTudur@gwynedd.llyw.cymru

Sasha Williams

Bakhita
Bethel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1YB

07810174160

Lawrlwythwch manylion cyswllt Sasha Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Sasha Williams fel ffeil CSV

Cynghorydd.SashaWilliams@gwynedd.llyw.cymru

Colette Owen

(Ni roddir cyfeiriad)

Manon Williams

(Ni roddir cyfeiriad)

Karen Vaughan Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Roger Vaughan

(Ni roddir cyfeiriad)

Dylan Huw jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Beca Brown

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Lawrlwythwch manylion cyswllt Beca Brown fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Beca Brown fel ffeil CSV

cynghorydd.becabrown@gwynedd.llyw.cymru

Nia Wyn Jeffreys

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

07516 456065

Lawrlwythwch manylion cyswllt Nia Wyn Jeffreys fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Nia Wyn Jeffreys fel ffeil CSV

cynghorydd.niajeffreys@gwynedd.llyw.cymru

Menna Jones

15 Erw Wen
Caeathro
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2TW

07503 248169

Lawrlwythwch manylion cyswllt Menna Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Menna Jones fel ffeil CSV

Cynghorydd.MennaJones@gwynedd.llyw.cymru

Ioan Thomas

Strade
65 Cae Gwyn
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1LL

01286 673828
07810 648647

Lawrlwythwch manylion cyswllt Ioan Thomas fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Ioan Thomas fel ffeil CSV

cynghorydd.ioanthomas@gwynedd.llyw.cymru