Mater - penderfyniadau

16/03/2021 - DIWEDDARIAD AR FATERION RHEOLAETHOL YR HARBWR

Derbyn cynnwys yr adroddiad gan nodi’r sylwadau sydd wedi eu manylu yn y cofnodion.