Mater - penderfyniadau

12/07/2021 - Application No C21/0368/42/DT Tyn y Mynydd, Mynydd Nefyn, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6LN

PENDERFYNIAD

 

Gwrthod y cais yn groes i’r argymhelliad

 

  • Dyluniad a deunyddiau yr estyniad yn estronol
  • Effaith ar yr AHNE a Statws Awyr Dywyll