Mater - penderfyniadau

23/09/2022 - YMDDIHEURIADAU

 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Elwyn Jones a  Gareth Coj Parry; Kim Jones (Aelod Lleol)

 

Cydymdeimlwyd â’r Cynghorydd Elwyn Jones, ar golli ei wraig. Anfonwyd cofion at y Cadeirydd a’r teulu yn eu colled. Ymdawelodd yr Aelodau a’r swyddogion  fel arwydd o barch a choffadwriaeth.