Mater - penderfyniadau

07/03/2023 - ELECTION OF OBSERVERS

Ethol y canlynol i wasanaethu fel sylwedyddion ar y pwyllgorau isod:-

 

a)    Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi – Y Cynghorydd Gwilym Jones

b)    Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abemaw – Y Cynghorydd June Jones

c)    Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli – Y Cynghorydd Gwilym Jones

 


11/10/2022 - ETHOL SYLWEDYDDION

Gan bod cyn lleied o aelodau’n bresennol yn y cyfarfod hwn, gohirio ethol sylwedydd i wasanaethu ar Bwyllgorau Ymgynghorol Harbyrau Aberdyfi, Abermaw a Phwllheli am y tro, a chysylltu â’r holl aelodau mor fuan â phosib’ i wahodd unrhyw rai sydd â diddordeb i roi eu henwau ymlaen.