Mater - penderfyniadau

28/11/2022 - Cais Rhif C22/0727/14/DT 9 Ffordd Menai, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LF

PENDERFYNIAD:

 

Caniatáu – amodau

 

  1. 5 Mlynedd i ddechrau gwaith.
  2. Unol a chynlluniau.
  3. Gosod gwydr afloyw 1.8m mewn uchder ar hyd ochr deheuol y balconi bwriededig.
  4. Cyflwyno manylion yn dangos y wal gynnal cyn dechrau gwaith ar y safle.
  5. Gorffen gwaith ar y wal gynnal cyn dechrau gwaith ar yr estyniad.
  6. Gorffeniad i gydweddu gyda’r tŷ presennol.

 

Nodyn Gwybodaeth:

Dwr Cymru

Rhywogaethau gwarchodedig