Mater - penderfyniadau

07/09/2023 - ADOLYGU'R CYFANSODDIAD

PENDERFYNIAD:

 

Cefnogi’r newidiadau arfaethedig i’r Cyfansoddiad gan argymell i’r Cyngor Llawn eu bod yn cael eu mabwysiadu