Mater - penderfyniadau

28/09/2023 - ADOLYGU'R CYFANSODDIAD

Mabwysiadu’r newidiadau i’r Cyfansoddiad a restrir yn yr adroddiad a gyflwynwyd i’r Cyngor a’r atodiadau ynglŷn â:-

 

(i)            Swyddogaethau Cyngor Llawn;

(ii)          Asesiad Perfformiad Panel;

(iii)         Amserlen Cwestiynau gan Aelodau; a

(iv)         Trothwy ariannol ar gyfer selio contractau.