Mater - penderfyniadau

28/09/2023 - ANNUAL PERFORMANCE REPORT AND SELF ASSESSMENT 2022-23

Cymeradwyo a mabwysiadu Adroddiad Perfformiad Blynyddol a Hunanasesiad Cyngor Gwynedd 2022-23.