Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
Application No C24/0131/42/DT Hafan Lôn Bridin, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BY ref: 345420/05/202420/05/2024Nid i'w alw i mewn
FORMER NORTH WALES HOSPITAL, DENBIGH - FULL BUSINESS CASE ref: 345317/05/202417/05/2024Nid i'w alw i mewn
NORTH WALES GROWTH DEAL - QUARTER 4 PERFORMANCE AND RISK REPORT ref: 345117/05/202417/05/2024Nid i'w alw i mewn
SEFYLLFA ALLDRO REFENIW A CHYFALAF Y BWRDD UCHELGAIS AR GYFER 2023/24 ref: 344817/05/202417/05/2024Nid i'w alw i mewn
ETHOL IS-GADEIRYDD ref: 344416/05/202416/05/2024Nid i'w alw i mewn
ETHOL CADEIRYDD ref: 344316/05/202416/05/2024Nid i'w alw i mewn
FORWARD WORK PROGRAMME 2024/25 ref: 344716/05/202416/05/2024Nid i'w alw i mewn
ASH DIEBACK DISEASE ref: 344616/05/202416/05/2024Nid i'w alw i mewn
PRESENT THE PUBLIC ENGAGEMENT REPORT: ARTICLE 4 DIRECTION NOTICE ENGAGEMENT PERIOD ref: 344516/05/202416/05/2024Nid i'w alw i mewn