Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
Cais Rhif C18/0238/11/LL Cyn Iard gychod Dickies, Beach Road, Bangor, LL57 2SZ ref: 287220/03/202320/03/2023Nid i'w alw i mewn
Application No C22/0950/11/LL 340 High Street, Bangor, Gwynedd, LL57 1YA ref: 287320/03/202320/03/2023Nid i'w alw i mewn
Application No C22/0256/13/LL Brig Y Nant, Coetmor New Road, Bethesda, LL57 3LU ref: 287420/03/202320/03/2023Nid i'w alw i mewn
CAIS AM DRWYDDED HACNI/HURIO PREIFAT ref: 285913/03/202313/03/2023Nid i'w alw i mewn
STREET CLEANLINESS. ref: 286109/03/202309/03/2023Nid i'w alw i mewn
CYFLWYNO CYFARWYDDYD ERTHYGL 4 I REOLI'R DEFNYDD O DAI FEL AIL GARTREFI A LLETY GWYLIAU TYMOR BYR. ref: 286009/03/202309/03/2023Nid i'w alw i mewn
SUPPORTING PEOPLE'S WELLBEING PROGRAMME ref: 285607/03/202307/03/2023Nid i'w alw i mewn
LIVING LIBRARIES - GWYNEDD LIBRARIES PLAN 2023-2028 ref: 285507/03/202307/03/2023Nid i'w alw i mewn
CYNGOR GWYNEDD ACTING AS LEAD AUTHORITY FOR LMS CYMRU (LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM) ref: 285407/03/202307/03/2023Nid i'w alw i mewn
ARFON POST-16 EDUCATION PROJECT ref: 285307/03/202307/03/2023Nid i'w alw i mewn
FFORDD GWYNEDD PLAN 2023-28 ref: 285207/03/202307/03/2023Nid i'w alw i mewn