Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
Application No C23/0614/16/LL Penrala, Tregarth, Bangor, Gwynedd, LL57 4AU ref: 320320/11/202320/11/2023Nid i'w alw i mewn
Cais Rhif C22/0969/45/LL Tir ar Ffordd Caernarfon, Pwllheli, LL53 5LF ref: 320220/11/202320/11/2023Nid i'w alw i mewn
Application No C22/0523/14/LL Y Deri, Hen Furiau Ffordd Bont Saint, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2YS ref: 320520/11/202320/11/2023Nid i'w alw i mewn
Application No C23/0500/00/AC 2nd and 3rd Floor Flat, 17 Rhodfa'r Môr, Abermaw, Gwynedd, LL42 1NA ref: 320420/11/202320/11/2023Nid i'w alw i mewn
ACHOS BUSNES LLAWN Y PROSIECT CANOLFAN OPTEG A PHEIRIANNEG MENTER ref: 320117/11/202317/11/2023Nid i'w alw i mewn
AUTISM PLAN TASK AND FINISH GROUP ref: 319709/11/202309/11/2023Nid i'w alw i mewn
GWYNEDD BEACH MANAGEMENT ref: 319609/11/202309/11/2023Nid i'w alw i mewn
BYW'N IACH ref: 319509/11/202309/11/2023Nid i'w alw i mewn
ADRODDIAD ESTYN AR WASANAETHAU ADDYSG YNG NGHYNGOR GWYNEDD ref: 319409/11/202309/11/2023Nid i'w alw i mewn