Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

05/09/2022 - YMDDIHEURIADAU ref: 2568    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/09/2022 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 23/09/2022

Effective from: 05/09/2022

Penderfyniad:

 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Elwyn Jones a  Gareth Coj Parry; Kim Jones (Aelod Lleol)

 

Cydymdeimlwyd â’r Cynghorydd Elwyn Jones, ar golli ei wraig. Anfonwyd cofion at y Cadeirydd a’r teulu yn eu colled. Ymdawelodd yr Aelodau a’r swyddogion  fel arwydd o barch a choffadwriaeth.