Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
CAIS AM DRWYDDED EIDDO ref: 272523/11/202223/11/2022Nid i'w alw i mewn
CAIS AM DRWYDDED HACNI/HURIO PREIFAT ref: 270123/11/202223/11/2022Nid i'w alw i mewn
PREMIWM TRETH CYNGOR AR AIL GARTREFI AC EIDDO GWAG HIRDYMORPREMIWM TRETH CYNGOR ref: 271222/11/202222/11/2022Nid i'w alw i mewn
PV PANELS ELECTRICITY PRODUCING SCHEME – PHASE 4 ref: 271422/11/202222/11/2022Nid i'w alw i mewn
ADOPTION OF RIGHTS OF WAY IMPROVEMENT PLAN ref: 271322/11/202222/11/2022Nid i'w alw i mewn
ANNUAL REPORT OF THE NORTH WALES REGIONAL PARTNERSHIP BOARD 2021/22 ref: 271722/11/202222/11/2022Nid i'w alw i mewn
PERFORMANCE REPORT OF THE CABINET MEMBER FOR ADULTS, HEALTH AND WELL-BEING ref: 271822/11/202222/11/2022Nid i'w alw i mewn
PERFORMANCE REPORT OF THE CABINET MEMBER FOR CHILDREN AND SUPPORTING FAMILIES ref: 271922/11/202222/11/2022Nid i'w alw i mewn
PETITIONS SCHEME ref: 271622/11/202222/11/2022Nid i'w alw i mewn
THE LOCAL GOVERNMENT ACT 2021 – CYNGOR GWYNEDD SELF-ASSESSMENT (DRAFT) 2021/22 ref: 271522/11/202222/11/2022Nid i'w alw i mewn
FFORWM GENEDLAETHOL PWYLLGORAU SAFONAU ref: 270221/11/202221/11/2022Nid i'w alw i mewn
THE STANDARDS COMMITTEE'S CONSULTATION WITH A SELECTION OF TOWN AND COMMUNITY COUNCIL CLERKS IN RELATION TO THE ETHICAL STANDARDS FRAMEWORK ref: 270421/11/202221/11/2022Nid i'w alw i mewn
THE LOCAL GOVERNMENT AND ELECTIONS (WALES) ACT 2021: PROTOCOL ON THE DUTIES OF POLITICAL LEADERS AND THE STANDARDS COMMITTEE ref: 270321/11/202221/11/2022Nid i'w alw i mewn
HONIADAU YN ERBYN AELODAU ref: 270521/11/202221/11/2022Nid i'w alw i mewn
ETHOL IS-GADEIRYDD ref: 270018/11/202218/11/2022Nid i'w alw i mewn
ETHOL CADEIRYDD ref: 269918/11/202218/11/2022Nid i'w alw i mewn
CAIS AM DRWYDDED HACNI/HURIO PREIFAT ref: 268114/11/202214/11/2022Nid i'w alw i mewn
CAIS AM DRWYDDED HACNI/HURIO PREIFAT ref: 268014/11/202214/11/2022Nid i'w alw i mewn
CAIS AM DRWYDDED HACNI/HURIO PREIFAT ref: 267914/11/202214/11/2022Nid i'w alw i mewn