Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
REVENUE BUDGET 2022/23 - END OF NOVEMBER 2022 REVIEW ref: 277724/01/202324/01/2023Nid i'w alw i mewn
CRONFA FFYNIANT GYFFREDIN Y DG - TREFNIADAU LLYWODRAETHU A GWEITHREDU ref: 277624/01/202324/01/2023Nid i'w alw i mewn
YSGOL CHWILOG STATUTORY CONSULTATION REPORT AND UPDATE ON THE WELSH MEDIUM EDUCATION CAPITAL GRANT ref: 278124/01/202324/01/2023Nid i'w alw i mewn
PERFORMANCE REPORT OF THE CABINET MEMBER FOR FINANCE ref: 278224/01/202324/01/2023Nid i'w alw i mewn
SAVINGS OVERVIEW - PROGRESS REPORT ON REALISING SAVINGS SCHEMES ref: 277824/01/202324/01/2023Nid i'w alw i mewn
GREEN FLEET PLAN 2023-29 ref: 278024/01/202324/01/2023Nid i'w alw i mewn
CAPITAL PROGRAMME 2022/23 - END OF NOVEMBER 2022 REVIEW ref: 277924/01/202324/01/2023Nid i'w alw i mewn
PERFORMANCE REPORT OF THE CABINET MEMBER FOR EDUCATION ref: 278324/01/202324/01/2023Nid i'w alw i mewn
BLAEN RAGLEN Y CABINET ref: 278424/01/202324/01/2023Nid i'w alw i mewn
CAIS AM DRWYDDED EIDDO ref: 276423/01/202323/01/2023Nid i'w alw i mewn
CAIS AM DRWYDDED HACNI/HURIO PREIFAT ref: 276523/01/202323/01/2023Nid i'w alw i mewn
PERFORMANCE CHALLENGE MEETINGS. ref: 277519/01/202319/01/2023Nid i'w alw i mewn
COMMUNITIES SCRUTINY COMMITTEE FORWARD PROGRAMME 2022/23. ref: 277419/01/202319/01/2023Nid i'w alw i mewn
AN OUTLINE OF THE WASTE AND RECYCLING SERVICE REVIEW WORK PROGRAMME ref: 277319/01/202319/01/2023Nid i'w alw i mewn
GRASS CUTTING AND GROUNDS MAINTENANCE. ref: 277219/01/202319/01/2023Nid i'w alw i mewn
SCRUTINISING THE DRAFT WELL-BEING PLAN ref: 277119/01/202319/01/2023Nid i'w alw i mewn
ANNUAL UPDATE BY THE COMMUNITY SAFETY PARTNERSHIP (GWYNEDD AND ANGLESEY). ref: 277019/01/202319/01/2023Nid i'w alw i mewn
Application No C21/0493/09/AC PV Solar Park At Morfa Camp Sandilands, Tywyn, LL36 9BH ref: 276316/01/202316/01/2023Nid i'w alw i mewn
Cais Rhif C21/1038/41/LL Ty'n Lôn, Afonwen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6TX ref: 276216/01/202316/01/2023Nid i'w alw i mewn
CORPORATE JOINT COMMITTEE MEETING DATES FOR 2023/24 ref: 276113/01/202313/01/2023Nid i'w alw i mewn
NORTH WALES CORPORATE JOINT COMMITTEE'S STATEMENT OF ACCOUNTS FOR 2021/22. ref: 276013/01/202313/01/2023Nid i'w alw i mewn
PENSIYNAU: AWDURDOD GWEINYDDU'R CYNLLUN PENSIWN LLYWODRAETH LEOL (CPLlL) AR GYFER CBC Y GOGLEDD ref: 275813/01/202313/01/2023Nid i'w alw i mewn
NORTH WALES CORPORATE JOINT COMMITTEE'S 2023/24 BUDGET AND LEVY ON CONSTITUENT AUTHORITIES ref: 275913/01/202313/01/2023Nid i'w alw i mewn