Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
CYFANSODDIAD CYD-BWYLLGOR CORFFOREDIG RHANBARTH Y GOGLEDD ref: 295626/05/202326/05/2023Nid i'w alw i mewn
2022-23 OUT-TURN REPORT AND ANNUAL RETURN ref: 295726/05/202326/05/2023Nid i'w alw i mewn
CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO ref: 294222/05/202322/05/2023Nid i'w alw i mewn
APPLICATION FOR VARIATION OF THE PREMISES LICENCE - BRYNTEG HOLIDAY PARK, LLANRUG, GWYNEDD, LL55 4RF ref: 297126/05/202326/05/2023Nid i'w alw i mewn
APPLICATION FOR A VARIATION OF A PREMISES LICENCE NEW HORIZONS, SUNNYSANDS CARAVAN PARK, TAL Y BONT, GWYNEDD ref: 297326/05/202326/05/2023Nid i'w alw i mewn
Application No C23/0089/39/AM Mynytho Garage, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7RH ref: 294622/05/202322/05/2023Nid i'w alw i mewn
Application No C23/0212/30/LL Pant Valley, Rhydlios, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8LF ref: 294522/05/202322/05/2023Nid i'w alw i mewn
Application No C23/0116/09/LL 1 Idris Villas, Tywyn, Gwynedd, LL36 9AW ref: 294422/05/202322/05/2023Nid i'w alw i mewn
APPLICATION FOR AN ORDER UNDER THE ROAD TRAFFIC ACT 1984 ref: 294322/05/202322/05/2023Nid i'w alw i mewn
Application No C23/0148/17/LL Uwchlaw'r Rhos, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7UE ref: 294722/05/202322/05/2023Nid i'w alw i mewn
ETHOL IS-GADEIRYDD ref: 294122/05/202322/05/2023Nid i'w alw i mewn
ETHOL CADEIRYDD ref: 294022/05/202322/05/2023Nid i'w alw i mewn