Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

29/07/2022 - APPLICATION FOR A PREMISES LICENSE ref: 2557    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog

Gwnaed yn y cyfarfod: 29/07/2022 - Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 29/07/2022

Effective from: 29/07/2022

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Bod y Pwyllgor yn caniatau cais yn unol รข'r amodau a osodwyd gan gais cynllunio Parc Cenedlaethol Eryri NP5/61/T2E

 


29/07/2022 - CAIS AM DRWYDDED EIDDO ref: 2556    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog

Gwnaed yn y cyfarfod: 29/07/2022 - Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 29/07/2022

Effective from: 29/07/2022

Penderfyniad: