Canlyniadau etholiad ar gyfer Aberdaron

Aberdaron - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
W. Gareth Roberts Plaid Cymru 233 52% Etholwyd
Dafydd Huw Williams Llais Gwynedd 215 48% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 448
Etholwyr 721
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 452
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Y nifer a bleidleisiodd 63%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
W. Gareth Roberts 52% Etholwyd
Dafydd Huw Williams 48% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd4
Cyfanswm a wrthodwyd4