Canlyniadau etholiad ar gyfer Abermaw

Abermaw - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Gethin Glyn Williams Plaid Cymru 412 72% Etholwyd
Graham Neil Hogg Llafur 161 28% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 573
Etholwyr 1548
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 585
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 12
Y nifer a bleidleisiodd 38%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gethin Glyn Williams 72% Etholwyd
Graham Neil Hogg 28% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd3
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd9
Cyfanswm a wrthodwyd12