Canlyniadau etholiad ar gyfer Abersoch

Abersoch - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Dewi Wyn Roberts Annibynnol 206 67% Etholwyd
John Bernard Gosling Annibynnol 69 22% Ni etholwyd
Sally Jones Llais Gwynedd 17 6% Ni etholwyd
Bernard Arthur Ronald Gentry Ceidwadwyr 15 5% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 307
Etholwyr 524
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 307
Y nifer a bleidleisiodd 59%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Dewi Wyn Roberts 67% Etholwyd
John Bernard Gosling 22% Ni etholwyd
Sally Jones 6% Ni etholwyd
Bernard Arthur Ronald Gentry 5% Ni etholwyd