Canlyniadau etholiad ar gyfer Arllechwedd

Arllechwedd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Dafydd Meurig Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd