Canlyniadau etholiad ar gyfer Bethel

Bethel - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Sion W. Jones Llafur 514 73% Etholwyd
Gareth Wyn Griffiths Plaid Cymru 191 27% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 705
Etholwyr 1013
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 705
Y nifer a bleidleisiodd 70%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Sion W. Jones 73% Etholwyd
Gareth Wyn Griffiths 27% Ni etholwyd