Canlyniadau etholiad ar gyfer Bontnewydd

Bontnewydd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Peter Antony Garlick Annibynnol 361 62% Etholwyd
Wynn Owen Roberts Plaid Cymru 191 33% Ni etholwyd
Gavin Andrew Owen Llais Gwynedd 31 5% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 583
Etholwyr 845
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 584
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Y nifer a bleidleisiodd 69%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Peter Antony Garlick 62% Etholwyd
Wynn Owen Roberts 33% Ni etholwyd
Gavin Andrew Owen 5% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1