Canlyniadau etholiad ar gyfer Botwnnog

Botwnnog - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Gareth Williams Llais Gwynedd 203 41% Etholwyd
Glyn Roberts Annibynnol 123 25% Ni etholwyd
Sian Wyn Parri Annibynnol 105 21% Ni etholwyd
Sioned Gwenllian Roberts Plaid Cymru 63 13% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 494
Etholwyr 739
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 496
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Y nifer a bleidleisiodd 67%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gareth Williams 41% Etholwyd
Glyn Roberts 25% Ni etholwyd
Sian Wyn Parri 21% Ni etholwyd
Sioned Gwenllian Roberts 13% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd2