Canlyniadau etholiad ar gyfer Bowydd a Rhiw

Bowydd a Rhiw - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Annwen Daniels Plaid Cymru 307 69% Etholwyd
Mark Thomas Llais Gwynedd 138 31% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 445
Etholwyr 1241
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 366
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Y nifer a bleidleisiodd 29%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Annwen Daniels 69% Etholwyd
Mark Thomas 31% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd6
Cyfanswm a wrthodwyd6