Canlyniadau etholiad ar gyfer Brithdir a Llanfachreth / Y Ganllwyd / Llanelltyd

Brithdir a Llanfachreth / Y Ganllwyd / Llanelltyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Peredur Jenkins Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd