Canlyniadau etholiad ar gyfer Bryncrug / Llanfihangel

Bryncrug / Llanfihangel - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Beth Lawton Annibynnol 284 78% Etholwyd
Royston Gerald Hammond Annibynnol 81 22% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 365
Etholwyr 756
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Beth Lawton 78% Etholwyd
Royston Gerald Hammond 22% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1