Canlyniadau etholiad ar gyfer Cadnant (Caernarfon)

Cadnant (Caernarfon) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Cemlyn Rees Williams Plaid Cymru 263 38% Etholwyd
Glyn Thomas Llafur 259 38% Ni etholwyd
Maria Veronica Sarnacki Annibynnol 167 24% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 689
Etholwyr 1489
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 691
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Y nifer a bleidleisiodd 46%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Cemlyn Rees Williams 38% Etholwyd
Glyn Thomas 38% Ni etholwyd
Maria Veronica Sarnacki 24% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd2