Canlyniadau etholiad ar gyfer Clynnog

Clynnog - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Owain Williams Llais Gwynedd 179 40% Etholwyd
Dafydd Owen Davies Annibynnol 171 38% Ni etholwyd
Heulwen Ann Jones Plaid Cymru 102 23% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 452
Etholwyr 722
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 454
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Y nifer a bleidleisiodd 63%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Owain Williams 40% Etholwyd
Dafydd Owen Davies 38% Ni etholwyd
Heulwen Ann Jones 23% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd2