Canlyniadau etholiad ar gyfer Corris a Mawddwy

Corris a Mawddwy - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
John Pughe Roberts Annibynnol Dim cystadleuaeth Etholwyd