Canlyniadau etholiad ar gyfer Cricieth

Cricieth - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Eirwyn Williams Annibynnol 470 69% Etholwyd
Mici Plwm Plaid Cymru 168 25% Ni etholwyd
William Robert Horner Andrews Democratiaid Rhyddfrydol 46 7% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 684
Etholwyr 1303
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 688
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Y nifer a bleidleisiodd 53%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Eirwyn Williams 69% Etholwyd
Mici Plwm 25% Ni etholwyd
William Robert Horner Andrews 7% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd2
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd4