Canlyniadau etholiad ar gyfer Cwm y Glo

Cwm y Glo - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Berwyn Parry Jones Plaid Cymru 231 68% Etholwyd
Martin Andrew Jones Llafur 110 32% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 341
Etholwyr 738
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 342
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Y nifer a bleidleisiodd 46%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Berwyn Parry Jones 68% Etholwyd
Martin Andrew Jones 32% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1