Canlyniadau etholiad ar gyfer Deiniol (Bangor)

Deiniol (Bangor) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Steve Collings Plaid Cymru 74 40% Etholwyd
Enid Jones Annibynnol 41 22% Ni etholwyd
Kerry Ann Kieran Llafur 41 22% Ni etholwyd
Mohammed Shultan Democratiaid Rhyddfrydol 31 17% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 187
Etholwyr 624
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 190
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Y nifer a bleidleisiodd 30%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Steve Collings 40% Etholwyd
Enid Jones 22% Ni etholwyd
Kerry Ann Kieran 22% Ni etholwyd
Mohammed Shultan 17% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd3