Canlyniadau etholiad ar gyfer Deiniolen

Deiniolen - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Elfed Williams Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd