Canlyniadau etholiad ar gyfer Dewi (Bangor)

Dewi (Bangor) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Gareth A. Roberts Plaid Cymru 266 55% Etholwyd
Colin Russell King Annibynnol 220 45% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 486
Etholwyr 1210
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 487
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Y nifer a bleidleisiodd 40%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gareth A. Roberts 55% Etholwyd
Colin Russell King 45% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(c) Ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr wrtho/wrthi1
Cyfanswm a wrthodwyd1