Canlyniadau etholiad ar gyfer Diffwys a Maenofferen

Diffwys a Maenofferen - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Robert Glyn Daniels Llais Gwynedd 185 50% Etholwyd
Mandy Williams-Davies Plaid Cymru 182 50% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 367
Etholwyr 747
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 371
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Y nifer a bleidleisiodd 50%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Robert Glyn Daniels 50% Etholwyd
Mandy Williams-Davies 50% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd4
Cyfanswm a wrthodwyd4