Canlyniadau etholiad ar gyfer Dolbenmaen

Dolbenmaen - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Stephen W. Churchman Democratiaid Rhyddfrydol 447 81% Etholwyd
Caroll Ann Morris Plaid Cymru 107 19% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 554
Etholwyr 933
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 568
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 14
Y nifer a bleidleisiodd 61%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Stephen W. Churchman 81% Etholwyd
Caroll Ann Morris 19% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd7
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd7
Cyfanswm a wrthodwyd14