Canlyniadau etholiad ar gyfer Dolgellau (Gogledd)

Dolgellau (Gogledd) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Dyfrig L. Siencyn Plaid Cymru 228 54% Etholwyd
Delwyn Evans Annibynnol 192 46% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 420
Etholwyr 905
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 427
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Y nifer a bleidleisiodd 47%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Dyfrig L. Siencyn 54% Etholwyd
Delwyn Evans 46% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd5
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd7