Canlyniadau etholiad ar gyfer Dolgellau (De)

Dolgellau (De) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Linda Morgan Plaid Cymru 301 59% Etholwyd
John Paul Raghoobar Annibynnol 206 41% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 507
Etholwyr 1054
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 512
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Y nifer a bleidleisiodd 49%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Linda Morgan 59% Etholwyd
John Paul Raghoobar 41% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd4
Cyfanswm a wrthodwyd5