Canlyniadau etholiad ar gyfer Dyffryn Ardudwy

Dyffryn Ardudwy - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Eryl Jones-Williams Annibynnol 324 50% Etholwyd
Thomas Emrys Jones Plaid Cymru 286 44% Ni etholwyd
Anne Elisabeth Bennett Llafur 39 6% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 649
Etholwyr 1194
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 654
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Y nifer a bleidleisiodd 55%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Eryl Jones-Williams 50% Etholwyd
Thomas Emrys Jones 44% Ni etholwyd
Anne Elisabeth Bennett 6% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd5
Cyfanswm a wrthodwyd5