Canlyniadau etholiad ar gyfer Efailnewydd a Buan

Efailnewydd a Buan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Anwen J. Davies Llais Gwynedd 385 72% Etholwyd
Gweno Glyn Plaid Cymru 152 28% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 537
Etholwyr 995
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 539
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Y nifer a bleidleisiodd 54%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Anwen J. Davies 72% Etholwyd
Gweno Glyn 28% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd2