Canlyniadau etholiad ar gyfer Gerlan

Gerlan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Paul John Rowlinson Plaid Cymru 439 54% Etholwyd
Chris O'Marah Annibynnol 273 34% Ni etholwyd
Kathrine Rosemary Jones Plaid Lafur Sosialaidd 94 12% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 806
Etholwyr 1623
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 812
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Y nifer a bleidleisiodd 50%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Paul John Rowlinson 54% Etholwyd
Chris O'Marah 34% Ni etholwyd
Kathrine Rosemary Jones 12% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd5
Cyfanswm a wrthodwyd6