Canlyniadau etholiad ar gyfer Y Groeslon

Y Groeslon - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Eric M. Jones Annibynnol 564 66% Etholwyd
Rhun Dafydd Plaid Cymru 241 28% Ni etholwyd
Emyr Rhys Llafur 46 5% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 851
Etholwyr 1301
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 852
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Y nifer a bleidleisiodd 65%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Eric M. Jones 66% Etholwyd
Rhun Dafydd 28% Ni etholwyd
Emyr Rhys 5% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1