Canlyniadau etholiad ar gyfer Harlech/Talsarnau

Harlech/Talsarnau - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Freya Hannah Bentham Annibynnol 297 39% Etholwyd
E. Caerwyn Roberts Plaid Cymru 292 39% Ni etholwyd
Jordan Edwards Ceidwadwyr 70 9% Ni etholwyd
Ross Lloyd Llafur 70 9% Ni etholwyd
James Nicholas Turner UKIP 24 3% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 753
Etholwyr 1476
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 754
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Y nifer a bleidleisiodd 51%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Freya Hannah Bentham 39% Etholwyd
E. Caerwyn Roberts 39% Ni etholwyd
Jordan Edwards 9% Ni etholwyd
Ross Lloyd 9% Ni etholwyd
James Nicholas Turner 3% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1