Canlyniadau etholiad ar gyfer Hendre (Bangor)

Hendre (Bangor) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Richard Medwyn Hughes Annibynnol 133 41% Etholwyd
John Wynn Jones Plaid Cymru 132 41% Ni etholwyd
Ade Sharratt Llafur 59 18% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 324
Etholwyr 909
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 327
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Y nifer a bleidleisiodd 36%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Richard Medwyn Hughes 41% Etholwyd
John Wynn Jones 41% Ni etholwyd
Ade Sharratt 18% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd2
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd3